Courses 
PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATORInformation
EGZAMIN POTWIEDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
MATERIAŁY POMOCNICZE
JĘZYK ANGIELSKI - ZAWODOWY
MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
OPROGRAMOWANIE BIUROWE
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE
SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE