Courses 
PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATOR OKEInformation
ASYSTOWANIE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOGII I PATOLOGII
PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODSTAWY PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI
POLITYKA SPOŁECZNA
PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA
WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE