PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATOR OKE
(PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATOR)

PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMATOR O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SIATKA GODZIN